Francis Fukuyama: Identiteit – interview

Geplaatst op: 14 maart 2019

Francis Fukuyama, de schrijver van het wereldwijd beroemde boek Het einde van de geschiedenis, bekijkt in zijn nieuwe boek Identiteit het electorale succes van populisten. Redenering van Fukuyama: Voorheen streefde de liberale democratie naar universele erkenning van burgerschap met onvervreemdbare rechten. Nu heeft identiteitspolitiek op basis van religie, ras, etniciteit of gender de overhand. De opleving van de gepolitiseerde islam, identiteitspolitiek gericht op etnische minderheden, activisme op universiteiten en het anti-immigranten-populisme zijn daar voorbeelden van. De behoefte aan identiteit kan niet zomaar opzij worden gezet. Daarom moet zij ingevuld worden op een manier die de democratie ondersteunt in plaats van ondermijnt. In gesprek met Yoeri Albrecht.

Lees meer Lees minder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *